Další Pražský seminář na tradičním místě Jinonické sokolovny se uskutečnil 10.11.2012. Téma „Boj ve stísněném prostoru proti přesile a využití překážek v boji“ sliboval opět mnoho nových nebo procvičení již naučených technik. Zpočátku vlažné tempo způsobené podzimním počasím brzy vystřídalo to pravé nasazení. Pod dohledem hlavního instruktora Systemy v ČR Davida Sýkory nabralo vše rychle ten správný drive. Možná jsme se ve finále nedrželi zcela přesně tématu, ale přínos pro všechny zúčastněné seminář určitě měl. Opět se potvrdilo, že nácvik boje proti přečíslení je výbornou tréninkovou pomůckou ke zdokonalení práce s prostorem a jeho vnímáním. Dále se ukázalo, jak důležitá je pečlivost v detailech prováděných technik. Pomyslnou třešničkou na dortu byl nácvik bojových technik u zdi. Závěrečné poděkování patří opět „naší“ Janě za čas obětovaný organizaci, Davidovi za trpělivost a všem co do Prahy dorazili za atmosféru. p.s.Příjemné prožití svátku a vše nej v Novém roce přeje SYSTEMA Praha