Dne 11.3.2012 pořádal náš klub „SYSTEMA RUSSIAN MARTIAL ART Praha” seminář na již tradičním místě v pražských Jinonicích pod vedením Sergeje Vladimiroviče Borščeva. Setkání s nejvyšší autoritou ruského bojového umění bylo bezesporu pro všechny účastníky silným zážitkem. Charisma, lidskost a téměř otcovský přístup Sergeje V. Borščeva přispěl k rychlému prolomení jazykové bariéry a po úvodním procvičení už bylo tlumočení našeho hlavního instruktora Davida Sýkory téměř zbytečné. Probírané techniky možná pro část již zkušených bojovníků nebyly ničím novým, ale pod dohledem Mistra dostávaly na významu občas opomíjené detaily. Upozornění, pochvala při správném provedení dostali z účastníků maximum, proto není divu, že na konci byla na všech poctivě cvičících znát nemalá únava. Význam celé akce podtrhlo požehnání od pravoslavného kněze. Pro někoho možná překvapení, ale víra k bojovníkům patří od pradávna…
Závěrem je třeba poděkovat naší Janě za organizaci. Speciální poděkování patří Davidovi Sýkorovi za pozvání Sergeje V. Borčeva do České republiky, za překlad z ruského jazyka a také za trpělivost, kterou s námi má celý rok při předávání svých bohatých zkušeností na ostatních seminářích. Dále chceme poděkovat Petrovi Matouškovi a Zdeňkovi Balzerovi za vytvoření krásných památečních diplomů. A především pak samotnému Sergeji V. Borščevovi za možnost osobního setkání a doufáme že toto setkání nebylo posledním.
Systema Praha