Tělocvična Jinonického sokola uvítala dvacátého května další seminář Systemy. Téma „přečíslení” by vydalo bezpochyby na několik víkendů, proto jsme se hned po lehkém rozcvičení pustili do práce.
Taktika boje proti více útočníkům je věc využitelná nejen pro osoby ve služebním poměru, ale i pro běžné smrtelníky. Přesila je často využívaná různými kriminálními živly při přepadení oběti z důvodu nekladení žádného, nebo minimálního odporu. Proto byl seminář postaven na kombinaci průprav a praktických cvičení, ukázkách zastrašovacích technik, úniky z obstoupení, reakce na pohyb dvojice útočníků, postupy v situaci, kdy se bráníte ve dvojici a vnímání prostoru (které je pro efektivní obranu alfou a omegou úspěchu).
Ti, co se účastnili, dostali určitě cenné informace, které v krizové situaci využijí a nejen to, boj proti více útočníkům je i výborná pomůcka v tréninku. Kdo nebyl ať pláče.
Poděkování patří opět naší Janě a samozřejmě Davidu Sýkorovi hlavnímu instruktoru Systemy v ČR, že si na nás v prosluněném nedělním dni udělali čas.
V sekci „Gelerie” najdete několik fotografií z tohoto semináře.